A-kullen född 1993-03-27

E: Kim v Frankengrund
U: Ikegården's Hera

Namn Hd Ad Korad Karaktärs-prov L-test

Arbetsmeriter

Övrigt

Axel             Avlivad - bukspottkörtelfel
Asko Ua Ua   Gk Ja Polishund
Anny Ua Ua        
Ayla             Problem med magen
Astie Ua Ua 108 Gk   Akl-sph Använd i avel
Amanda Ua Ua         Bukspottkörtelfel
Alfa Ua Ua 133 Gk   Cp-sph, Lkl-skh